14 juli 2017

 

Resultaten van de verplichte heropening van het openbaar overnamebod door Panasonic en schrapping van de beursnotering van Zetes

 

Brussel, 14 juli 2017 - De tweede aanvaardingsperiode van het verplicht openbaar overnamebod in geld door Panasonic Holding (Netherlands) B.V. ("Panasonic") voor de resterende aandelen uitgegeven door Zetes Industries SA ("Zetes") die nog niet in handen waren van Panasonic (het "Overnamebod"), eindigde op 12 juli 2017.

 

Resultaten van de tweede aanvaardingsperiode en betaling

Tijdens de tweede aanvaardingsperiode, die startte op 21 juni 2017 en eindigde op 12 juli 2017, werden 217.180 bijkomende aandelen van Zetes, die 4,03% van de uitstaande aandelen van Zetes vertegenwoordigen, aangeboden in het Overnamebod. De betaling van de biedprijs voor de aangeboden aandelen zal plaatsvinden op 18 juli 2017.

 

Uitkoopbod

Tijdens de eerste aanvaardingsperiode werden 2.063.319 aandelen van Zetes, die 38,28% van de uitstaande aandelen van Zetes vertegenwoordigen, aangeboden in het Overnamebod (en niet 2.107.049 aandelen van Zetes, die 39,09% van de uitstaande aandelen vertegenwoordigen, zoals verkeerdelijk aangekondigd op 20 juni 2017). Aangezien Panasonic en zijn verbonden personen 95,29% van de aandelen van Zetes bezaten na de sluiting van de eerste aanvaardingsperiode op 16 juni 2016 (en niet 96,11% zoals verkeerdelijk aangekondigd op 20 juni 2017), had de tweede aanvaardingsperiode van het Overnamebod het effect van een vereenvoudigd uitkoopbod in overeenstemming met artikel 513 van het wetboek van vennootschappen en de artikelen 42 en 43 juncto artikel 57 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen (de "Squeeze-out"). Bijgevolg zullen alle resterende aandelen die niet zijn aangeboden in het Overnamebod tijdens de tweede aanvaardingsperiode worden geacht van rechtswege te zijn overgegaan op Panasonic, met consignatie van de nodige fondsen voor de betaling van hun prijs aan de Deposito-en Consignatiekas. Als gevolg van de Squeeze-out, bezitten Panasonic en zijn verbonden personen nu 100% van de uitstaande aandelen van Zetes.

 

Schrapping van de beursnotering

Zetes diende een verzoek in tot schrapping van de beursnotering bij Euronext Brussels, en volgend op de sluiting van de Squeeze-out werden de aandelen van Zetes automatisch geschrapt van Euronext Brussels op 13 juli 2017, met 12 juli 2017 als de laatste verhandelingsdag.

 

Prospectus en memorie van antwoord

Het prospectus en de memorie van antwoord met betrekking tot het Overnamebod werden goedgekeurd door de FSMA in overeenstemming met artikel 19 juncto artikel 28 van de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen. Het prospectus (inclusief de memorie van antwoord) is kosteloos beschikbaar in de kantoren van de BNP Paribas Fortis NV/SA of telefonisch (+32 (0)2 433 41 13). Een elektronische versie van het prospectus (inclusief de memorie van antwoord) is beschikbaar op de websites van de BNP Paribas Fortis SA/NV (www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen (Nederlands en Engels) en www.bnpparibasfortis/epargneretplacer (Frans en Engels)) en van Zetes (http://investors.zetes.com).

- EINDE -

 

Voor meer informatie

Aanvraag van Europa

Panasonic Europe

Corporate Communications

+49-(0)611-235-457

 

Aanvraag van anderen

Panasonic Corporation

Public Relations Department

+81-(0)3-3574-5664

Zetes

Corporate Communications Manager

Sandra Franchitti

+32-(0)2-790-38-90

sandra.franchitti@zetes.com

 

Over Zetes

Zetes is een internationale onderneming gespecialiseerd in identificatie- en mobiele oplossingen. Met behulp van de nieuwste technologieën helpt Zetes zijn klanten om de snelheid en kwaliteit van de processen en de betrouwbaarheid van de gegevens te verbeteren, zodat ze een voorsprong hebben binnen hun sector. Zetes is dus zowel pionier als marktleider.

 

De Zetes Groep is gevestigd in Brussel en heeft meer dan 1100 werknemers in 21 landen in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. In 2016 bedroeg de omzet 253,4 miljoen euro. Meer informatie: www.zetes.com.