PERSBERICHT

 

Zetes Industries – Euronext Bruxelles

 

Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving

artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

 

 

Brussel, 27 juni 2017, 8h00

 

1. Samenvatting van de kennisgeving

Zetes Industries NV heeft op 23 juni 2017  transparantiekennisgeving ontvangen, waaruit blijkt dat, als gevolg van een overdracht van aandelen op 22 juni 2017, Oddo Meriten Asset Management SAS geen stemrecht meer heeft in de vennootschap. Ze zijn op die manier onder de deelnemingsdrempel van 3% gedaald.

2. Inhoud van de kennisgeving

De kennisgeving van 23 juni 2017 bevat de volgende informatie:

  • Reden van de kennisgeving

Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten

Onderschrijding van de laagste drempel

 

  • Kennisgeving door

Een moederonderneming of een controlerende persoon

  • Kennisgevingsplichtige perso(o)n(en

 

Naam

Adres (voor juridische entiteiten)

Oddo Meriten Asset Management SAS

 12 Bd de la Madeleine 75 009 PARIS - France

Oddo & Cie

 12 Bd de la Madeleine 75 009 PARIS - France

 Financière IDAT SAS

 12 Bd de la Madeleine 75 009 PARIS - France

 Philippe Oddo 

 12 Bd de la Madeleine 75 009 PARIS - France

 

  • Overdrager(s) van stemrechten : niet van toepassing
  • Datum van drempeloverschrijding : 22/06/2017
  • Overschreden drempel (in %) : 3%
  • Noemer : 5.389.714
  • Details van de kennisgeving :

 

  • Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden (desgevallend) :
  • « Oddo Meriten Asset Management est détenue à 100% par Oddo et Cie mais nous sommes indépendants et cette déclaration concerne des positions détenues dans des fonds que nous gérons. Philippe Oddo détient le contrôle via Financière IDAT SAS (pleine propriété de 50,0004% et usufruit de 49,9996%), qui détient directement et indirectement 56,04% de Oddo et Cie SCA, qui détient 100% de Oddo Meriten Asset Management GmbH. »

 

3. Varia

Financial Communications Manager

Sarah Dheedene

T +32 2 728 37 48

E sarah.dheedene@zetes.com

 

4. Over Zetes

Zetes is een internationale onderneming gespecialiseerd in identificatie- en mobiele oplossingen. Met behulp van de nieuwste technologieën helpt Zetes zijn klanten om de snelheid en kwaliteit van de processen en de betrouwbaarheid van de gegevens te verbeteren, zodat ze een voorsprong hebben binnen hun sector. Zetes is dus zowel pionier als marktleider.

De Zetes Groep is gevestigd in Brussel en heeft meer dan 1100 werknemers in 21 landen in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. In 2016 bedroeg de omzet 253,4 miljoen euro. Meer informatie: www.zetes.com