Brussel, 20 juni 2017 - De initiële aanvaardingsperiode van het verplicht openbaar overnamebod in geld dat werd gelanceerd op 18 mei 2017 door Panasonic Holding (Netherlands) B.V. (de "Bieder" of "Panasonic") voor de resterende 42,99% van de aandelen uitgegeven door Zetes Industries SA ("Zetes") die nog niet in handen waren van de Bieder (het "Overnamebod"), eindigde op 16 juni 2017.

 

Resultaten van de initiële aanvaardingsperiode en betaling

Tijdens de initiële aanvaardingsperiode werden 2.107.049 aandelen van Zetes, die 39,09% van de uitstaande aandelen van Zetes vertegenwoordigen, aangeboden in het Overnamebod. Als gevolg bezitten, aan het einde van de initiële aanvaardingsperiode, Panasonic en zijn verbonden personen een totaal van 5.179.833 aandelen van Zetes, die 96,11% van de uitstaande aandelen van Zetes vertegenwoordigen. De betaling van de aankoopprijs voor de aangeboden aandelen zal plaatsvinden op 22 juni 2017.

 

Heropening van het Overnamebod

Aangezien Panasonic en zijn verbonden personen 90% of meer van de aandelen van Zetes bezitten, zal er een verplichte heropening van het Overnamebod zijn overeenkomstig artikel 35, 1° juncto artikel 57 van het Belgisch koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen ("Overnamebesluit"), vanaf 21 juni 2017 en eindigend op 12 juli 2017, onder dezelfde voorwaarden als tijdens de initiële aanvaardingsperiode. De biedprijs van EUR 54,50 per aandeel is de definitieve prijs. Aandeelhouders kunnen hun aandelen aanbieden op dezelfde manier als tijdens de initiële aanvaardingsperiode, zoals hieronder omschreven.

 

Uitkoopbod en schrapping van de beursnotering

Aangezien Panasonic en zijn verbonden personen 95% of meer van de aandelen van Zetes bezitten na de initiële aanvaardingsperiode, heeft de Bieder besloten dat de verplichte heropening van het Overnamebod het effect heeft van een vereenvoudigd uitkoopbod in overeenstemming met artikel 513 van het wetboek van vennootschappen en artikelen 42 en 43 juncto artikel 57 van het Overnamebesluit (het "Uitkoopbod"). Overeenkomstig zullen alle aandelen die niet zijn aangeboden op het moment van sluiting van het Overnamebod en Uitkoopbod worden geacht van rechtswege te zijn overgegaan op de Bieder. Daarenboven zullen, bij het sluiten van het Overnamebod en het Uitkoopbod op 12 juli 2017, de aandelen van Zetes automatisch geschrapt worden van Euronext Brussel.

 

De belangrijkste kenmerken van de heropening van het Overnamebod en het Uitkoopbod kunnen als volgt worden samengevat:

 

 

Biedprijs

EUR 54,50 per aandeel, betaalbaar met geld.

Aanvaardingsperiode

Van 21 juni 2017 tot 12 juli 2017 (inclusief) om 16:00

Bekendmaking van de resultaten

14 juli 2017

Betaling

18 juli 2017

Voorwaarden

Het Overnamebod is onvoorwaardelijk.

Prospectus, aanvaardingsformulier en memorie van antwoord

Het prospectus en de memorie van antwoord betreffende het Overnamebod werden goedgekeurd door de FSMA in overeenstemming met artikel 19, resp. artikel 28 van de Wet van 1 april 2007 op openbare overnamebiedingen.

Het Prospectus (inclusief het aanvaardingsformulier en de memorie van antwoord) is kosteloos beschikbaar in de kantoren van de BNP Paribas Fortis NV/SA of telefonisch (+32 (0)2 433 41 13). Een elektronische versie van het prospectus (inclusief het aanvaardingsformulier en de memorie van antwoord) is beschikbaar op de websites van de BNP Paribas Fortis SA/NV (www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen (Nederlands en Engels) en www.bnpparibasfortis/epargneretplacer (Frans en Engels)) en van Zetes (http://investors.zetes.com).

Indienen van het aanvaardingsformulier en kosten

De aandeelhouders kunnen het Overnamebod aanvaarden en hun aandelen verkopen door het aanvaardingsformulier naar behoren te ondertekenen en in te dienen, uiterlijk op de laatste dag van de aanvaardingsperiode, zijnde op 12 juli 2017 om 16:00. Het naar behoren ingevulde en ondertekende aanvaardingsformulier kan kosteloos worden ingediend in de kantoren van de BNP Paribas Fortis SA/NV. De aandeelhouders kunnen er ook voor kiezen om hun aanvaarding rechtstreeks of onrechtstreeks via een andere financiële tussenpersoon te laten registreren. In dat geval moeten ze zich informeren omtrent de kosten die deze organisaties kunnen aanrekenen, en die ze zullen moeten betalen.

Uitkoopbod

Alle aandelen die niet zijn aangeboden op het moment van sluiting van het Overnamebod en Uitkoopbod worden geacht van rechtswege te zijn overgegaan op de Bieder met consignatie van de nodige fondsen voor de betaling van hun prijs aan de Deposito-en Consignatiekas.

Taks op beursverrichtingen

De Bieder zal de Belgische taks op de beursverrichtingen betalen voor zover dergelijke taks verschuldigd is door aandeelhouders die hun aandelen overdragen aan de Bieder in het kader van het Overnamebod.

Met betrekking tot de Belgische taks behandeling van het Overnamebod, wordt er verwezen naar punt 8 van het prospectus. De Bieder zal geen andere taksen of kosten betalen (inclusief enige kosten die worden aangerekend door financiële tussenpersonen), behalve als en voor zover specifiek uiteengezet in het prospectus.

Loketbank

 

- EINDE -

 

Voor meer informatie

Aanvraag van Europa

Panasonic Europe

Corporate Communications

+49-(0)611-235-457

 

Aanvraag van anderen

Panasonic Corporation

Public Relations Department

+81-(0)3-3574-5664

Zetes

Corporate Communications Manager

Sandra Franchitti

+32-(0)2-790-38-90

sandra.franchitti@zetes.com

 

Over Zetes

Zetes is een internationale onderneming gespecialiseerd in identificatie- en mobiele oplossingen. Met behulp van de nieuwste technologieën helpt Zetes zijn klanten om de snelheid en kwaliteit van de processen en de betrouwbaarheid van de gegevens te verbeteren, zodat ze een voorsprong hebben binnen hun sector. Zetes is dus zowel pionier als marktleider.

 

De Zetes Groep is gevestigd in Brussel en heeft meer dan 1100 werknemers in 21 landen in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. In 2016 bedroeg de omzet 253,4 miljoen euro. Meer informatie: www.zetes.com.

 

Over Panasonic

Panasonic Corporation is een wereldleider in de ontwikkeling van diverse elektronische technologieën en oplossingen voor het grote publiek in de consumentenelektronica-, residentiële, auto-, bedrijfs- en industriële sector. Haar 100ste verjaardag vierend, heeft de vennootschap zich op globale schaal ontwikkeld en telt vandaag 495 dochterondernemingen en 91 partnervennootschappen wereldwijd, met een geconsolideerde netto-omzet van 7,343 biljoen yen voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2017. Vastberaden om nieuwe waarde te creëren door te innoveren in alle sectoren van haar industrie, gebruikt de vennootschap haar technologieën om een beter leven en een betere wereld te creëren voor haar klanten. Voor meer informatie over Panasonic kunt u terecht op de website van de onderneming: http://www.panasonic.com/global.