Brussel, 17 mei 2017 - Zetes Industries NV ("Zetes") kondigt aan dat Panasonic Holding (Netherlands) B.V. (de "Bieder") vandaag zijn verplicht openbaar overnamebod in contanten heeft gelanceerd voor de resterende 42,99% van de aandelen uitgegeven door Zetes die nog niet in handen zijn van de Bieder (het "Overnamebod"). Het Overnamebod wordt gelanceerd volgend op de overname door de Bieder op 27 april 2017 van 57,01% van de uitstaande aandelen in Zetes.

De belangrijkste kenmerken van het Overnamebod kunnen als volgt worden samengevat:

Biedprijs
EUR 54,50 per aandeel

Aanvaardingsperiode
Van 18 mei 2017 tot 16 juni 2017 (inclusief) om 16:00

Bekendmaking van de resultaten
20 juni 2017

Betaling
22 juni 2017

Voorwaarden
Het Overnamebod is onvoorwaardelijk

Heropening
Als de Bieder en zijn verbonden personen na het verstrijken van de aanvaardingsperiode 90% of meer van de aandelen van de Doelvennootschap bezit, vindt er in overeenstemming met artikel 35, 1° juncto artikel 57 van het koninklijk besluit op de openbare overnamebiedingen van 27 april 2007 een verplichte heropening van het Overnamebod plaats. Bij een verplichte heropening, zal het Overnamebod worden heropend binnen de 10 werkdagen na de publicatie van de resultaten van de afgelopen aanvaardingsperiode, voor een bijkomende aanvaardingsperiode van ten minste 5 en ten hoogste 15 werkdagen.

Uitkoopbod
De Bieder is ook van plan om een vereenvoudigd uitkoopbod ("squeeze-out") uit te brengen in overeenstemming met artikel 513 van het Wetboek van vennootschappen en de artikelen 42, 43 juncto artikel 57 van het koninklijk besluit op de openbare overnamebiedingen van 27 april 2007 (het "Uitkoopbod") als de voorwaarden voor een dergelijk Uitkoopbod zijn vervuld.

Prospectus, aanvaardingsformulier en memorie van antwoord
Het prospectus en de memorie van antwoord betreffende het Overnamebod werden goedgekeurd door de FSMA in overeenstemming met artikel 19, resp. artikel 28 van de Wet van 1 april 2007 op openbare overnamebiedingen.

Het Prospectus (inclusief het aanvaardingsformulier en de memorie van antwoord) is kosteloos beschikbaar in de kantoren van de BNP Paribas Fortis NV/SA of telefonisch (+32 (0)2 433 41 13). Een elektronische versie van het prospectus (inclusief het aanvaardingsformulier en de memorie van antwoord) is beschikbaar op de websites van de BNP Paribas Fortis SA/NV (www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen (Nederlands en Engels) en www.bnpparibasfortis/epargneretplacer (Frans en Engels)) en van Zetes (investors.zetes.com).

Indienen van het aanvaardingsformulier en kosten
De aandeelhouders kunnen het Overnamebod aanvaarden en hun aandelen verkopen door het aanvaardingsformulier naar behoren te ondertekenen en in te dienen, uiterlijk op de laatste dag van de initiële aanvaardingsperiode, zijnde op 16 juni 2017 om 16:00 of, desgevallend, van de aanvaardingsperiode van een heropening van het Overnamebod. Het naar behoren ingevulde en ondertekende aanvaardingsformulier kan kosteloos worden ingediend in de kantoren van de BNP Paribas Fortis SA/NV. De aandeelhouders kunnen er ook voor kiezen om hun aanvaarding rechtstreeks of onrechtstreeks via een andere financiële tussenpersoon te laten registreren. In dat geval moeten ze zich informeren omtrent de kosten die deze organisaties kunnen aanrekenen, en die ze zullen moeten betalen.

Taks op beursverrichtingen
De Bieder zal de taks op de beursverrichtingen betalen voor zover dergelijke taks verschuldigd is door aandeelhouders die hun aandelen overdragen aan de Bieder in het kader van het Overnamebod.

Loketbank

- EINDE -

Voor inlichtingen:
Zetes
Financial Communications Manager
Sarah Dheedene
+32-(0)2-728-37 48
sarah.dheedene@zetes.com

Over Zetes

Zetes is een internationale onderneming gespecialiseerd in identificatie- en mobiele oplossingen. Met behulp van de nieuwste technologieën helpt Zetes zijn klanten om de snelheid en kwaliteit van de processen en de betrouwbaarheid van de gegevens te verbeteren, zodat ze een voorsprong hebben binnen hun sector. Zetes is dus zowel pionier als marktleider.

De Zetes Groep is gevestigd in Brussel en heeft meer dan 1100 werknemers in 21 landen in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. In 2016 bedroeg de omzet 253,4 miljoen euro. Meer informatie: www.zetes.com