(artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

Brussel, 8 mei 2017, 18h00

1. Samenvatting van de kennisgeving

Zetes Industries NV heeft op 4 mei 2017 transparantiekennisgeving ontvangen, waaruit blijkt dat, als gevolg van een overdracht van aandelen op 27 april 2017, AXA N.V. geen stemrecht meer heeft in de vennootschap. Ze zijn op die manier onder de deelnemingsdrempel van 3% gedaald.

2. Inhoud van de kennisgeving

De kennisgeving van 4 mei 2017 bevat de volgende informatie:

 • Reden van de kennisgeving
  -Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten
  -Onderschrijding van de laagste drempel
 • Kennisgeving door:
  Een moederonderneming of een controlerende persoon
 • Kennisgevingsplichtige perso(o)n(en)
 • Overdrager(s) van stemrechten:
  Niet van toepassing
 • Datum van drempeloverschrijding:
  27/04/2017
 • Overschreden drempel (in %):
  3%
 • Noemer:
  5.389.714
 • Details van de kennisgeving:
 • Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden (desgevallend):

Uitreksel

«Axa Belgium est une filiale d’AXA Holdings Belgium, elle-même filiale d’AXA.
Les entités opérationnelles du Groupe AXA comprenant les sociétés d’assurance filiales d’AXA agissent et exercent leurs droits de vote indépendamment de toute autre entité du Groupe AXA exerçant des activités de gestion d’actifs dans les conditions posées à l’article 11 §2 de la loi du 2 mai 2007».

3. Varia

Dit persbericht kan op de website van Zetes Industries nv geraadpleegd worden via de link investors.zetes.com/regulated-communications.

Contactpersoon:
Financial Communications Manager
Sarah Dheedene
T +32 2 728 37 48  .
E sarah.dheedene@zetes.com

4. Over Zetes

Zetes is een internationale onderneming gespecialiseerd in identificatie- en mobiele oplossingen. Met behulp van de nieuwste technologieën helpt Zetes zijn klanten om de snelheid en kwaliteit van de processen en de betrouwbaarheid van de gegevens te verbeteren, zodat ze een voorsprong hebben binnen hun sector. Zetes is dus zowel pionier als marktleider.

De Zetes Groep is gevestigd in Brussel en heeft meer dan 1100 werknemers in 21 landen in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. In 2016 bedroeg de omzet 253,4 miljoen euro. Meer informatie: www.zetes.com