(artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

Brussels, 2 mei, 18h00

1. Samenvatting van de kennisgeving

Zetes Industries NV heeft op 27 april 2017 transparantiekennisgeving ontvangen, waaruit blijkt dat, als gevolg van een overdracht van aandelen op 27 april 2017, Vedipar SA, Cobepa NV en Alain Wirtz geen stemrecht meer hebben in de vennootschap. Ze zijn op die manier onder de deelnemingsdrempel van 3% gedaald.

2. Inhoud van de kennisgeving

De kennisgeving van 27 april 2017 bevat de volgende informatie:

 • Reden van de kennisgeving:
  -Beëindiging van een akkoord van onderling overleg
  -Onderschrijding van de laagste drempel
  -Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten
 • Kennisgeving door:
  -Een moederonderneming of een controlerende persoon
  -Personen die in onderling overleg handelen
 • Kennisgevingsplichtige perso(o)n(en:
 • Overdrager(s) van stemrechten: niet van toepassing
 • Datum van drempeloverschrijding:
  27/04/2017
 • Overschreden drempel (in %):
  3%
 • Noemer:
  5.389.714
 • Details van de kennisgeving:
 • Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden (desgevallend):

1/ VEDIPAR SA controleert 100% van VEDIHOLD SA, dat 55,58% van COBEHOLD SA controleert en rechtstreeks of onrechtstreeks 100% van COBEPA NV controleert. Er werd ons op gewezen dat geen enkele aandeelhouder meer dan 20% van de aandelen van VEDIPAR SA bezit.

2/ ZEPHIR CORPORATION SA was tot 27 april 2017 voor 50% in handen van Alain Wirtz. Op vandaag heeft PANASONIC HOLDINGS (NETHERLANDS) B.V., een filiaal van PANASONIC CORPORATION, 100% van de aandelen van ZEPHIR CORPORATION SA verworven.

3. Varia

Dit persbericht kan op de website van Zetes Industries nv geraadpleegd worden via de link http://investors.zetes.com/regulated-communications.

Contactpersoon:
Financial Communications Manager
Sarah Dheedene
T +32 2 728 37 48  .
E sarah.dheedene@zetes.com

4. Over Zetes

Zetes is een internationale onderneming gespecialiseerd in identificatie- en mobiele oplossingen. Met behulp van de nieuwste technologieën helpt Zetes zijn klanten om de snelheid en kwaliteit van de processen en de betrouwbaarheid van de gegevens te verbeteren, zodat ze een voorsprong hebben binnen hun sector. Zetes is dus zowel pionier als marktleider.

De Zetes Groep is gevestigd in Brussel en heeft meer dan 1100 werknemers in 21 landen in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. In 2016 bedroeg de omzet 253,4 miljoen euro. Meer informatie: www.zetes.com