(artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

Brussels, 2 mei 2017, 18h00

1. Samenvatting van de kennisgeving

Zetes Industries NV heeft op 27 april 2017 transparantiekennisgeving ontvangen, waaruit blijkt dat, ingevolge de verwerving van aandelen op 27 april 2017, Panasonic Corporation nu 57,01% van de stemrechten van de vennootschap bezit. Panasonic Corporation heeft aldus de deelnemingsdrempel van 55% overschreden.

2. Inhoud van de kennisgeving

De kennisgeving van 27 april 2017 bevat de volgende informatie:

 • Reden van de kennisgeving:
  Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten
 • Kennisgeving door:
  Een moederbedrijf of een persoon die de controle heeft.
 • Kennisgevingsplichtige perso(o)n(en:
 • Overdrager(s) van stemrechten : niet van toepassing
 • Datum van drempeloverschrijding:
  27/04/2017
 • Overschreden drempel (in %):
  55%
 • Noemer:
  5.389.714
 • Details van de kennisgeving:
 • Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden (desgevallend):

Zetes Industries SA is directly and indirectly (via Zephir Corporation SA) controlled by Panasonic Holding (Netherlands) B.V.
Zephir Corporation is wholly owned by Panasonic Holding (Netherlands) B.V. Panasonic Holding (Netherlands) B.V. is (directly and indirectly) wholly owned by Panasonic Corporation
Panasonic Corporation is not a controlled entity

3. Varia

Dit persbericht kan op de website van Zetes Industries nv geraadpleegd worden via de link http://investors.zetes.com/regulated-communications.

Contactpersoon:
Financial Communications Manager
Sarah Dheedene
T +32 2 728 37 48  .
E sarah.dheedene@zetes.com

4. Over Zetes

Zetes is een internationale onderneming gespecialiseerd in identificatie- en mobiele oplossingen. Met behulp van de nieuwste technologie├źn helpt Zetes zijn klanten om de snelheid en kwaliteit van de processen en de betrouwbaarheid van de gegevens te verbeteren, zodat ze een voorsprong hebben binnen hun sector. Zetes is dus zowel pionier als marktleider.

De Zetes Groep is gevestigd in Brussel en heeft meer dan 1100 werknemers in 21 landen in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. In 2016 bedroeg de omzet 253,4 miljoen euro. Meer informatie: www.zetes.com