Brussel, 14 april 2017: Zetes werd heden in kennis gesteld van de goedkeuring door de Belgische mededingingsautoriteit van de overname van een meerderheid van de aandelen in Zetes Industries NV ("Zetes") door Panasonic Corporation ("Panasonic).

Dit akkoord is een van de laatste opschortende voorwaarden voor de voltrekking van de overeenkomsten die gesloten werden op 22 december 2016 met betrekking tot de verwerving door Panasonic, via een van haar in Europa gevestigde dochterondernemingen, van alle aandelen in Zephir Corporation SA, een holding die eigenaar is van 23,70% van de uitgegeven aandelen in Zetes, alsook 24,67% van de aandelen in Zetes aangehouden door Cobepa SA en de aandelen in Zetes die in handen zijn van enkele individuele aandeelhouders, waaronder het huidige management, wat een totaal vertegenwoordigt van 50,95% van de uitgegeven aandelen van Zetes, voor een bedrag die een prijs vertegenwoordigt van EUR 54,50 per Zetes-aandeel (de "Acquisitie").

Zoals aangekondigd op 22 december 2016, zal Panasonic na de afronding van de Acquisitie een verplicht openbaar overnamebod doen, gevolgd door een uitkoopbod indien de voorwaarden zijn vervuld, op alle uitstaande aandelen in Zetes die Panasonic op dat moment nog niet in handen heeft. Panasonic gaf ook aan dat het dit overnamebod zal doen aan een prijs van EUR 54,50 per Zetes-aandeel.

- EINDE -

Voor inlichtingen:

Zetes
Financial Communications Manager
Sarah Dheedene
+32-(0)2-728-37 48
sarah.dheedene@zetes.com