(artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

Brussels, 27 maart 2017, 18h00

1. Samenvatting van de kennisgeving

Zetes Industries NV heeft op 24 maart 2017 transparantiekennisgeving ontvangen, waaruit blijkt dat, ingevolge de verwerving van aandelen op 21 maart 2017, MVN Asset Management Limited nu 3,18% van de stemrechten van de vennootschap bezit. MVN Asset Management Limited heeft aldus de deelnemingsdrempel van 3% overschreden.

2. Inhoud van de kennisgeving

De kennisgeving van 24 maart 2017 bevat de volgende informatie:

 • Reden van de kennisgeving:
  Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten
 • Kennisgeving door:
  Een moederbedrijf of een persoon die de controle heeft:
 • Kennisgevingsplichtige perso(o)n(en):

 • Overdrager(s) van stemrechten:
  niet van toepassing/li>
 • Datum van drempeloverschrijding:
  21/03/2017
 • Overschreden drempel (in %):
  3%
 • Noemer:
  5.389.714
 • Details van de kennisgeving:

 • Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden (desgevallend):

MVN Asset Management Limited (“MVN”) is a UK incorporated asset management company managing the portfolios of a Cayman-based fund (MVN Event Driven Master Fund Limited) and a UK managed account (Maven Investment Partners Ltd) under a discretionary management mandate. The beneficial owners are the underlying clients however MVN is able to exercise control over the voting rights.

Maven Securities Limited is the ultimate parent undertaking of MVN. MVN is directly held (100% ownership) by Maven Securities Holding Limited, a UK incorporated company. MVN has no subsidiaries.

3. Varia

Dit persbericht kan op de website van Zetes Industries nv geraadpleegd worden via de link:
http://investors.zetes.com/regulated-communications.

Contactpersoon:
Financial Communications Manager
Sarah Dheedene
T +32 2 728 37 48
E sarah.dheedene@zetes.com

4. Over Zetes

Zetes is een internationale onderneming gespecialiseerd in identificatie- en mobiele oplossingen. Met behulp van de nieuwste technologieën helpt Zetes zijn klanten om de snelheid en kwaliteit van de processen en de betrouwbaarheid van de gegevens te verbeteren, zodat ze een voorsprong hebben binnen hun sector. Zetes is dus zowel pionier als marktleider.

De Zetes Groep is gevestigd in Brussel en heeft meer dan 1100 werknemers in 21 landen in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. In 2015 bedroeg de omzet 258,2 miljoen euro. Meer informatie: www.zetes.com