(artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

Brussel, 27 januari 2017, 18u

1. Samenvatting van de kennisgeving

Zetes Industries NV heeft op 26 januari 2017  transparantiekennisgeving ontvangen gedateerde op 20 januari, waaruit blijkt dat Oddo Meriten Asset Management, ingevolge de verwerving van aandelen op 20 januari 2017, nu 4,04% van de stemrechten van de vennootschap bezit. Oddo Meriten Asset Management heeft aldus de deelnemingsdrempel van 3% overschreden.

2. Inhoud van de kennisgeving

De kennisgeving van 20 januari 2017 bevat de volgende informatie:

 • Reden van de kennisgeving
  Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten
 • Kennisgeving door
  Een moederbedrijf of een persoon die de controle heeft.
 • Kennisgevingsplichtige perso(o)n(en)
 • Transactiedatum
  19/01/2017
 • Overschreden drempel (in%)
  3%
 • Noemer
  5.389.714
 • Details van de kennisgeving

Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden (desgevallend)

Oddo Meriten Asset Management is voor 100% in handen van Oddo & Cie, maar wij zijn zelfstandig en deze verklaring betreft de ingenomen posities in fondsen die wij beheren.

Philippe Oddo behoudt de controle via Financière IDAT SAS (volledige eigendom van 50,0004% en vruchtgebruik van 49,9996%), die direct en indirect 56,04% van Oddo & Cie SCA behoudt. Oddo & Cie SCA behoudt 100% van Oddo Meriten Asset Management GmbH.

3. Varia

Dit persbericht kan op de website van Zetes Industries nv geraadpleegd worden via de link http://investors.zetes.com/regulated-communications.

Contactpersoon:

Financial Communications Manager
Sarah Dheedene
T +32 2 728 37 48
E sarah.dheedene@zetes.com

4. Over Zetes

Zetes is een internationale onderneming gespecialiseerd in identificatie- en mobiele oplossingen. Met behulp van de nieuwste technologieën helpt Zetes zijn klanten om de snelheid en kwaliteit van de processen en de betrouwbaarheid van de gegevens te verbeteren, zodat ze een voorsprong hebben binnen hun sector. Zetes is dus zowel pionier als marktleider.

De Zetes Groep is gevestigd in Brussel en heeft meer dan 1100 werknemers in 21 landen in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. In 2015 bedroeg de omzet 258,2 miljoen euro. Meer informatie: www.zetes.com