Gereglementeerd persbericht - Tussentijdse informatie: business update

Brussel - 18 november 2013 - In 2013 heeft de divisie Goods ID haar ontwikkelings- en verkoopinspanningen toegespitst op 6 sleuteloplossingen, die de synthese vormen van de nieuwe aanpak van de Groep op het vlak van identificatie van goederen. De klanten blijven deze nieuwe producten en concepten goed onthalen, wat voor de onderneming een bevestiging van haar strategische keuze inhoudt. Het volle effect van deze aanpak wordt pas in 2014 verwacht, aangezien de verkoopcycli voor dit type oplossingen langer zijn. Toch zouden de resultaten van het tweede semester van 2013 al merkbaar beter moeten zijn dan die van het eerste semester.

People ID kent een gunstig jaar wat de ondertekening van nieuwe contracten betreft: het rijbewijs in België, het Belgische en Gambiaanse paspoort en het biometrisch visum in West-Afrika. Er moeten vele middelen voor ingezet worden, terwijl de bijbehorende inkomsten pas in de tweede helft van 2014 op kruissnelheid zullen komen. De activiteit business development blijft ook goed op peil, ook al heeft Zetes tijdens het tweede semester van 2013 geen kortetermijncontract gesloten, waardoor de divisie haar prestaties van het tweede semester van 2012 niet zal kunnen evenaren.

Tot slot zal in de divisie Goods ID het jaar 2013 beter zijn dan 2012, en dat in een economische omgeving die zich stilaan lijkt te herstellen. Zetes blijft aanzienlijk investeren in oplossingen, waarbij de doelstelling voor 2014 erin bestaat opnieuw belangrijke referenties in de wacht te slepen. Daar staat tegenover dat voor de divisie People ID 2013 een minder goed jaar zal zijn dan 2012, al hebben de vooruitzichten op middellange termijn nog nooit zo veel visibiliteit geboden dankzij de ondertekening van nieuwe langetermijncontracten. Toch wordt voor 2013 door de tijdelijk zwakkere resultaten van de divisie People ID een beperkte daling van de EBITDA verwacht ten opzichte van 2012.

Financiële agenda

  • Publicatie van de jaarresultaten: 20 maart 2014
  • Publicatie van het jaarverslag 2012: 28 april 2014
  • Algemene vergadering: 28 mei 2014
  • Halfjaarresultaten: 29 augustus 2014

- EINDE -