Opdracht voor Belgische elektronische paspoort toegewezen aan Zetes

Brussel - 19 augustus 2013 - Na een aanbestedingsprocedure heeft de Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken de personalisering van de Belgische elektronische paspoorten toevertrouwd aan Zetes. Het contract, dat op 1 mei 2014 in werking treedt, heeft een duur van 5 jaar. Elk jaar zullen ongeveer 400.000 paspoorten worden geproduceerd.

Beveiligde personalisering en levering

De komende 5 jaar zal de Zetes Groep de personalisering en verdeling van elektronische paspoorten voor Belgische burgers verzorgen. Gemalto, wereldleider op het vlak van digitale beveiliging, zal zijn Sealys gamma van hoogbeveiligde ePassport boekjes, ingebed in de laatste generatie ICAO software, leveren.  Zetes maakt voor de personalisering gebruik van beproefde processen, gehanteerd in gelijkaardige projecten, en van een beveiligde IT infrastructuur. De Groep is bovendien houder van de ISO 27001-certificering, een internationaal erkende standaard voor het beveiligd beheer van informatiesystemen, die de bescherming van de gegevens van de burgers verzekert.

Vanaf midden volgend jaar zullen er ongeveer 400.000 paspoorten per jaar worden gepersonaliseerd en geleverd. Zetes neemt ook de distributie van de paspoorten aan de gemeentebesturen voor haar rekening. De divisie Zetes Express verzorgt de beveiligde levering en werkt met een door de Zetes GoodsID-divisie ontwikkelde oplossing voor Proof of Delivery (bewijs van aflevering).

Het project voor het elektronische paspoort zal vanaf midden 2014 bijdragen aan de resultaten van Zetes.

Versterkte positie op de markt van identiteits- en reisdocumenten

Dit nieuwe contract bevestigt de positie van Zetes in het domein van de beveiligde documenten.  In dit domein, waar referenties cruciaal zijn in het toewijzen van nieuwe markten, heeft Zetes haar sporen reeds verdiend met projecten voor elektronische identiteitskaarten, rijbewijzen en sociale zekerheidskaarten. Het is de tweede referentie voor de Groep voor elektronische paspoorten.

Alain Wirtz, CEO van Zetes:  "Wij zijn erg blij met het hernieuwde vertrouwen van de Belgische overheid in onze teams. Ons partnerschap met Gemalto stelt ons in staat het geheel van de operaties voor de uitgifte van de elektronische paspoorten te verzorgen: van de productie en personalisering van de beveiligde boekjes tot de levering aan de gemeenten. Het paspoort garandeert burgers hun identiteit en stelt hen in staat te reizen. Elke Belgische burger verwacht een zo sterk mogelijk beveiligd paspoort dat wordt geleverd binnen de afgesproken termijn. Onze teams zullen alles in staat stellen om deze doelstellingen te bereiken en zo te voldoen aan de verwachtingen van de burger en bijgevolg van de Belgische regering, die ons dit project heeft toegewezen."

- EINDE -