Gereglementeerde communicatie - Tussentijdse verklaring – Business update op 15 november 2012

Brussel, 15 november 2012 - In de Goods ID divisie wordt de verwachte verbetering van de resultaten bevestigd. In vergelijking met het eerste semester kondigen de prestaties van de drie regio’s voor het tweede semester zich opmerkelijk beter aan. Het aan de gang zijnde herstel laat evenwel niet toe om de prestaties in het tweede semester van 2011 te evenaren. Zetes werkt actief aan het verbeteren van de marges en de productiviteit van de teams, in het bijzonder door de standaardisatie van haar oplossingen en de ontwikkelingsmethodes. Het effect van deze maatregelen wordt ten volle verwacht in de tweede helft van 2013.

In People ID divisie wordt het resultaat van het tweede semester ondersteund door de langetermijncontracten en de voortgezette uitvoering van verkiezingsprojecten in Afrika. De business development activiteiten blijven aanzienlijk en de strategie om nieuwe langetermijncontracten te winnen werpt zijn vruchten af.

Conclusie is dat in een economische situatie die getekend blijft door onzekerheid, de beslissingen traag genomen worden en het moeilijk is voorspellingen te doen. Dat resulteert voor de beide divisies in een spreiding in de tijd van de uitvoering van projecten met een impact op de resultaten op de korte termijn. Gegeven deze context concentreert Zetes haar inspanningen op haar concurrentiële positie en de toegevoegde waarde van haar oplossingen in de Goods ID. In People ID wordt gewaakt over de goede uitvoering van de contracten in Europa en Afrika. De langetermijncontracten in People ID, de recurring business en de strategische positionering zijn de pijlers voor de stabiliteit van Zetes.

Na een relatief zwak eerste semester met een courante EBITDA van 5,3 miljoen euro verwacht Zetes het jaar 2012 af te sluiten met een courante EBITDA tussen de 12,5 en 13,5 miljoen euro.

Met vertrouwen in een sterke balans en de capaciteit om voldoende cash te genereren zet Zetes haar politiek van inkoop van eigen aandelen voort.

Financiële agenda 

Publicatie jaarresultaten : 22 maart 2013

Publicatie jaarverslag 2012: 29 april 2013

Algemene vergadering: 29 mei 2013

Halfjaar resultaten: eind augustus 2012

- EINDE -