Gereglementeerde communicatie - Tussentijdse verklaring – Business update op 15 mei 2012

Brussel, 15 mei 2012 – De Goods ID afdeling ziet de beslissingen tot investeren bij haar klanten vertragen, wat leidt tot een terugval van de omzet in het eerste trimester. Het merendeel van de investeringen is gericht op vervangingen en het verbeteren van softwareprestaties. In deze minder gunstige macro-economische context blijft de recurring business, met haar stabiliteit en voorspelbaarheid, erg belangrijk voor de afdeling.

In People ID blijven de langetermijncontracten voor de productie van beveiligde documenten de belangrijkste drijvers van de omzet, hoewel wordt verwacht dat deze lager zal liggen ten opzichte van 2011. De business development activiteiten zijn aanzienlijk, vooral in Afrika, wat heeft toegelaten om contracten op kortere termijn af te sluiten: het leveren van een biometrische registratieoplossing in Tsjaad voor de identificatie van ambtenaren, een contract voor de levering van diensten voor het opstellen van de kieslijsten in Togo en voor de biometrische kiezersdatabank in Sierre Leone in opdracht van de Verenigde Naties. Deze nieuwe contracten zullen eind juni gedeeltelijk  gerealiseerd zijn en dragen dus bij tot de realisatie van het budget van de afdeling. De nieuwe organisatie van de afdeling is operationeel, met een permanente aanwezigheid in West- en Zuid-Afrika.     

Dankzij haar sterke balans en positieve cashpositie kon Zetes verschillende overnamedossiers onderzoeken, uitsluitend in Goods ID, maar deze werden tot op heden niet geconcretiseerd. Zetes denkt dat het huidige economisch klimaat opportuniteiten zal creëren en bereidt zich voor om deze te kunnen grijpen. 

Tot slot blijft de economische context getekend door onzekerheid en vertraagde beslissingen. De langetermijncontracten en recurring business zijn de pijlers voor de stabiliteit van Zetes. Zetes verwacht niettemin dat het eerste semester 2012 erop achteruit zal gaan ten opzicht van 1H 2011, met een EBITDA tussen 6 en 7 miljoen euro.

Financiële agenda 
Gewone Algemene Vergadering : 30 mei 2012
Publicatie halfjaarresultaten : 31 augustus 2012

-EINDE-