Tussentijdse verklaring – Business update op 9 november 2011

Bevestiging van de objectieven van 2011 : een goed jaar in lijn met het recordjaar 2010

Brussel, 9 november 2011 – Het uitvoerend management van de Zetes Groep bevestigt het objectief voor 2011: een jaar dat in lijn ligt met het recordjaar 2010.

In Goods ID blijft het activiteitsniveau behouden, met een goede orderintake in het derde trimester. Zetes verwacht dat in de Goods ID divisie de verkoop van 2011 die van 2010 zal overstijgen, voornamelijk dankzij de bijdrage van ProScan Systems (Pty) Ltd in Zuid-Afrika (hernoemd tot Zetes (Pty) Ltd). Die integratie verloopt normaal en bevestigt dat overnames een goede groeifactor blijven en waarde creëren voor de Groep.

Buiten de bijdrage van de overnames die werden gedaan in 2011, blijven de omzet en de brutomarge stabiel. De prestatie in EBITDA wordt daarentegen beïnvloed door de mindere prestaties van de Noord Regio (VK, Ierland, Nordics) en zal lager zijn dan in 2010. 

De People ID divisie vertoont een prestatie op erg hoog niveau, met de levering van service contracten met zeer grote toegevoegde waarde (AFIS, onderhoud van kits voor kiezersregistratie, …) maar zonder grote leveringen van materiaal in het tweede semester. Alle langetermijncontracten (“build and operate”) blijven op een stabiele en voorspelbare manier bijdragen tot de prestaties van de divisie. Zetes verwacht dat de People ID divisie in 2011 een prestatie in EBITDA zal neerzetten die beter is dan deze van 2010.

De Raad van Bestuur heeft beslist om een programma voor de inkoop van eigen aandelen op te starten, omdat de operaties voldoende cash flow blijven genereren die zowel de groeimogelijkheden van de Groep als de behoeften van dit programma dekken.
 
Tot slot, dankzij haar gemend model Goods ID en People ID en de geografische verdeling van haar activiteiten, vertrouwt Zetes erop om in 2011 een omzet neer te zetten in lijn  met die van het recordjaar 2010. De performantie in EBITDA zou iets lager moet aftekenen, op ongeveer € 18 miljoen.

- EINDE-