Gereglementeerde informatie - Transparantieverklaring - Generali - 5%

Overeenkomstig de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen en het K.B. van 14 februari 2008 publiceert Zetes Industries een nieuwe kennisgeving ontvangen van Generali Investment RDT-DBI N.V..

De informatie vermeld in de verklaring is de volgende : op 28 maart 2011 viel de deelneming in Zetes Industries N.V. terug onder de transparantiedrempel van 5 %.

Het totaal van de bestaande stemrechten : 5.389.714

Houders van stemrechten : Generali Investment RDT-DBI N.V.

Vorige kennisgeving  : # Stemrechten verbonden aan aandelen : 292.000

Na transactie : # Stemrechten verbonden aan aandelen: 237.551

De door Zetes Industries NV ontvangen kennisgevingen kunnen worden geraadpleegd op de website van Zetes :www.zetes.com

-EINDE-