Gereglementeerde informatie - Transparantieverklaring - Generali - 3%

Overeenkomstig de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen en het K.B. van 14 februari 2008 publiceert Zetes Industries een nieuwe kennisgeving die werd ontvangen van Generali Investment RDT-DBI N.V.

Volgende informatie wordt vermeld in de verklaring: op 29 maart 2011 viel de deelneming in Zetes Industries N.V. terug onder de transparantiedrempel van 3 %.

Het totaal van de bestaande stemrechten : 5.389.714

Houders van stemrechten:  Generali Investment RDT-DBI N.V.

Vorige kennisgeving: # Stemrechten verbonden aan aandelen: 237.551

Na transactie : # Stemrechten verbonden aan aandelen: 0 

De door Zetes Industries NV ontvangen kennisgevingen kunnen worden geraadpleegd op de website van Zetes :www.zetes.com
 

-EINDE-