2010, een recordjaar: terugkeer van de groei in Goods ID en uitstekende resultaten in People ID

Gereglementeerde informatie

Zetes zet over de ganse lijn het beste jaar ooit neer, met een omzet van 216,7 miljoen € (+29,4%), een courante EBITDA van 19,1 miljoen € (+40,4%) en een nettoresultaat van 8,2 miljoen € (+59,9%).

2010 wordt gekenmerkt door een herneming van de groei. Het tweede semester vertoont een sterke stijging van de omzet in Goods ID. De People ID activiteit kent een uitstekend jaar. Deze evolutie, die werd verwacht, staat in verband met de langetermijncontracten (beveiligde identiteitsdocumenten) die allemaal aan belang winnen en met de impact van de omvangrijke contracten op kortere termijn.

Op basis van deze cijfers zal Zetes aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een dividend en een superdividend voorstellen voor een totaal van 1,00 € (0,36 € in 2009).

 • Groep: een recordjaar 2010
 • Omzet van de Groep: 216,7 miljoen € (+29,4% t.o.v. 2009)
 • Brutomarge: 88,7 miljoen € (+16,0%)
 • Courante EBITDA: 19,1 miljoen € (+40,4%)
 • Courante nettowinst: 8,7 miljoen € (+53,3%)
 • Nettowinst: 8,2 miljoen € (+59,9%)

 

 • Goods ID: zeer sterke resultaten ondersteund door de groei
 • Omzet: 155,3 miljoen € (+18,0% t.o.v. 2009)
 • Brutomarge: 63,0 miljoen € (+8,9%)
 • Courante EBITDA: 11,4 miljoen € (+15,5%)

 

 • People ID: Operationele winst stijgt voor het tweede jaar op rij met 70%
 • Omzet: 61,4 miljoen € (+71,6% t.o.v. 2009)
 • Brutomarge: 25,7 miljoen € (+38,3%)
 • Courante EBITDA: 10,8 miljoen € (+67,5%)
 • EBIT: 7,9 miljoen € (+70,1%)

I. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

Zetes herneemt de groei in haar 2 activiteitssectoren. De groei tijdens het eerste semester in Goods ID werd nog versneld in de loop van het tweede semester. Tegelijkertijd profiteerde de People ID activiteit van een dubbel effect: het productieniveau dat wordt gehandhaafd voor alle langetermijncontracten (identiteitskaart en paspoorten) enerzijds en belangrijke “build and transfer” contracten (met name in de Democratische Republiek Congo) anderzijds.  

De globale brutomarge bedraagt 88,7 miljoen €, een stijging met 16% ten opzichte van 2009. De groei werd ondersteund door een aanzienlijke verkoop van hardware, zowel in People ID als in Goods ID. In vergelijking met de verkoop van beveiligde documenten en diensten gaat dit onvermijdelijk gepaard met een lagere marge. De brutomarge in verhouding tot de omzet verkleint bijgevolg van 45,7% in 2009 naar 40,9% in 2010 terwijl ze in absolute waarde positief evolueert van 76,5 miljoen € naar 88,7 miljoen €.

Dankzij een goed beheer van de operationele kosten kan de Groep uitzonderlijke rentabiliteitsparameters voorleggen. De courante EBITDA bedraagt 19,1 miljoen € en de EBIT 11,4 miljoen €.

De nettowinst van de Groep bedraagt 8,2 miljoen €, een stijging van het resultaat met 59,9% ten opzichte van 2009.

1.Goods ID

Het tweede semester werd gekenmerkt door een snelle groei van de omzet. Na een lichte vooruitgang in het eerste semester bereikte deze in het tweede semester nooit gekende hoogtes. Aan het einde van het jaar overschrijdt de omzet ruimschoots het hoogste niveau dat werd bereikt in 2008 (148 miljoen €). De groei van vandaag legt de basis voor de recurrente omzet in de toekomst.    

Ondernemingen blijven voorzichtig op het vlak van investeringen. De belangrijkste drijfveren om te investeren blijven de steeds strengere regelgeving op het vlak van traceerbaarheid en het zoeken naar productiviteitswinsten. De sector van postdiensten en de farmaceutische industrie zijn de belangrijkste groeimarkten in 2010.

Contracten met een waarde van verschillende miljoenen euro werden getekend en (gedeeltelijk) uitgevoerd met ondernemingen zoals AN Post (Ierland, postsector) en Bristol-Meyers Squibb (farmaceutische productie). Dankzij haar aanhoudende inspanningen op het vlak van ontwikkeling (software in België en het Verenigd Koningkrijk, hardware in Duitsland), kon Zetes zich op deze markten positioneren.

De activiteiten op het vlak van onderhoud, dienstverlening en media bleven stabiel in vergelijking met 2009. Zowel de omzet als de marge bleven vergelijkbaar met de voorgaande jaren.

In volume blijft Retail de belangrijkste sector. Vooral in de voedingsdistributie wordt geïnvesteerd om de productiviteit en de kwaliteit van de logistieke keten te verbeteren.

Ook de productie- en transportindustrie, die hun investeringen in 2009 enorm hebben teruggeschroefd, beginnen nu opnieuw te investeren. Aan de basis van deze beslissingen ligt de nood aan betere traceerbaarheid en het zoeken naar productiviteitswinst.   

In de noordelijke regio werd de groei gedreven door belangrijke projecten in Ierland (postsector) en de Scandinavische landen (Retail). In de regio Centraal vindt Duitsland steeds meer de weg naar de groei. De Benelux blijft zich ontwikkelen in alle activiteitssectoren van de economie. De ondernemingen die actief zijn in regio Zuid kenden de minste groei. Met uitzondering van het filiaal in Griekenland vertoonden ze niettemin een sterke weerstand in 2010. De perspectieven voor 2011 blijven goed in de grote landen (Frankrijk en Spanje), ondanks een slechte economische situatie.  

Organische groei en wisselkoerseffect

In Goods ID is de impact van de wisselkoers beperkt. Deze impact is het gevolg van een appreciatie van het Britse Pond Sterling. Dit vertegenwoordigt ongeveer 0,7% van de omzet.

Een vergelijking van de cijfers van 2009 en  2010 bij een constante consolidatiekring toont duidelijk aan dat de omzetgroei (+16%) hoofdzakelijk van organische aard is. De ontleding van deze organische groei toont een behoud van de recurrente activiteit, een toename van  diensten, en bovenal een sterke groei van de omzet uit hardware, hoofdzakelijk in de loop van het laatste trimester. Het niveau van de omzet van het tweede semester overschrijdt het hoogste niveau  dat ooit werd bereikt (eerste semester 2008).

De impact van overnames (Netwave en ImageID) blijft beperkt tot 2,5 miljoen €, wat slechts 2% van de groei vertegenwoordigt. De bijdrage van het nieuwe filiaal in Griekenland is licht negatief, in lijn met de moeilijke macro-economische situatie. Het lokale team wordt momenteel versterkt en zal zich meer richten op oplossingen en diensten. De eerste bestellingen voor multinationale bedrijven in de Retail sector worden uitgevoerd in 2011.

De toepassing van de ImageID technologie verloopt trager dan oorspronkelijk verwacht. In 2010 kon de omzet de kosten niet dekken, wat resulteert in een negatieve bijdrage van 0,9 miljoen €. Zetes blijft niettemin geloven in deze technologie en op basis van de huidige verkoopscycli wordt er verondersteld dat er geleidelijk zal worden teruggekeerd naar een evenwicht. De intrinsieke relevantie van de ImageID oplossing en de differentiatie op basis van een ongeziene en innovatieve oplossing creëert ook gelegenheden om markten te betreden met andere oplossingen.   

De Goods ID activiteit gaat in de tweede jaarhelft van 2010 duidelijk opnieuw in stijgende lijn. Dankzij haar wil om te blijven investeren tijdens de crisis kan Zetes op het moment van de herneming duidelijk profiteren van een sterke positionering.  De recente groei brengt de omzet naar een niveau van voor de crisis en voedt het reservoir van toekomstige recurrente omzet.

Tot slot verkreeg Zetes begin 2011 100% van de onderneming anvos (Duitsland). Deze kleine onderneming is erg gespecialiseerd en vertrouwd op het gebied van Print & Apply. Ze versterkt de activiteit op het vlak van etikettering in regio Centraal. Dit laat toe om zich met een sterk team op de Duitse productie-industrie te richten, een van de belangrijkste markten voor dit type oplossingen.

2. People ID

2010 is het eerst jaar waarin de strategie op het gebied van People ID zich laat vertalen in cijfers:

 • De langetermijncontracten die werden afgesloten gedurende de afgelopen 8 jaar dragen allemaal bij tot de omzet en de operationele rentabiliteit.
 • Het beleid van intensieve business development liet daarenboven toe om een aantal mooie kortermijncontracten af te sluiten en uit te voeren.

Het resultaat is een omzet van 61,4 miljoen €, of een stijging met 71,6%, en een courante EBITDA van 10,8 miljoen €, een stijging van dezelfde grootteorde.

Langetermijncontracten van het type “Build & Operate”
In de loop van het tweede semester ging de productie van blanco identiteitskaarten voor de overheid in Israël van start; aan het einde van het jaar was ongeveer 20% van de kaarten geproduceerd. De rest zal worden geproduceerd in 2011 en 2012, terwijl de personalisatie van start gaat in de tweede helft van 2011.

De hernieuwing van de Belgische identiteitskaarten ging van start in 2010 en loopt door in 2011 en de uitrol van de Portugese kaart zit op kruissnelheid. Ondanks een woelige situatie zet de distributie van de biometrische paspoorten in Côte d’Ivoire (Ivoorkust) zich verder. 

Deze contracten voor het uitgeven van beveiligde identiteitsdocumenten vereisen aanzienlijke inspanningen op het vlak van business development. Daarenboven zijn de verkoopscycli lang en is hun afloop moeilijk te voorspellen. Eens een contract getekend is, worden de eerste jaren gewijd aan investeringen en aan de goedkeuring van de documenten en procedures. Wanneer deze stappen genomen zijn, biedt dit type projecten een grote mate aan zichtbaarheid en voorspelbaarheid op de resultaten van deze divisie.

Contracten van het type « Build and Transfer »
In 2010 werden projecten afgeleverd die vaak betrekking hadden op het opstellen van kiezerslijsten:

 • Biometrische kieslijsten voor Togo aan het begin van het jaar en voor een ander land in West-Afrika aan het einde van het jaar
 • Volledige oplossing en biometrische kits voor de Democratische Republiek Congo. In het kader van dit project werden 9500 kits geleverd in 2010. De dienstverlening op vlak van technische bijstand en opleiding wordt verder gezet in 2011, in lijn met de voortgang van de kiezersregistratie in de Congolese provincies.
 • Registratieoplossing voor de Congolese politie
 • Implementatie van installaties voor biometrische registratie in Belgische ambassades en consulaire posten met het oog op de uitgave van visa in de Schengen zone.

Voor het tweede jaar op rij stijgt de courante EBITDA met ongeveer 70%, van 3,8 miljoen € in 2008 naar 10,8 miljoen € in 2010. Tegelijkertijd werd de omzet meer dan verdubbeld, wat het groeipotentieel van deze markt onderlijnt.

De EBITDA marge blijft stabiel (17,5%) in 2010 ten opzichte van 2009 (18%). Deze marges weerspiegelen de continue investeringen in productie-infrastructuur en de hoge toegangsbarrière van deze markt: technische en technologische competenties, referenties gevraagd door klanten, lange verkoopscycli, …

De behoefte aan identificatie en authenticatie van personen neemt voortdurend toe: grensoverschrijdende mobiliteit, verkiezingsprocessen, strijd tegen identiteitsfraude, … Tegelijkertijd worden klanten naar hun leveranciers toe steeds veeleisender en verlangen ze aantoonbare en kwalitatieve referenties en expertise.  Zetes wist gedurende de afgelopen tien jaar de expertise te vergaren die vereist is voor het ontwerp en de productie van beveiligde identiteitsdocumenten. Zetes gebruikte de kennis die werd verworven in Goods ID voor het ontwikkelen en installeren van complete oplossingen die vaste of mobiele biometrische uitrustingen integreren die op hun beurt via telecommunicatie worden verbonden met gecentraliseerde databases. Zetes heeft eveneens middleware oplossingen ontwikkeld voor de communicatie tussen de microprocessors van de elektronische identiteitskaarten en de overheids- en  private toepassingen. Zetes beschikt over de strengste certificeringen op het gebied van IT security (ISO 27000.1) en verzamelde aanzienlijke referenties met betrekking tot de elektronische identiteitskaart, het biometrisch paspoort en biometrische visa, de sociale zekerheidskaart, …

3. Groep

De kosten van Corporate stegen met 13,4% tot 3,1 miljoen €, een toename die aanzienlijk lager is dan de stijging van de omzet. Het Zetesmodel blijft gebaseerd op sterke operationele divisies. De belangrijkste taken van Corporate zijn de definitie van de strategie, de financiële controle en de externe groei.

De omzet van de Groep overschrijdt voor de eerste keer 200 miljoen €. Vergeleken met 2009 is dit een stijging met 29,4%. De Goods ID divisie blijft veruit de belangrijkste op het vlak van omzet (71,6% van het totaal) maar de sterkste stijging wordt genoteerd door de People ID divisie (+71,6% ten opzichte van 2009).

De courante EBITDA van de Groep bedraagt 19,1 miljoen €, ten opzichte van 13,6 miljoen € in 2009. De Groep bereikt een marge courante EBITDA/omzet van 8,8%, ten opzichte van 8,1% in 2009. Het valt op dat voor de eerste keer de bijdrage aan de operationele rendabiliteit van People ID die van Goods ID benadert.

De complementariteit van de 2 divisies toonde zich ook in de ondersteuning door de Goods ID divisie bij het uitvoeren van de grootste projecten van de People ID divisie. 

Er werd voor een bedrag van 0,4 miljoen € aan niet-recurrente kosten geboekt, deze hebben voornamelijk betrekking op herstructureringen. Ze hebben betrekking op een hergroepering van de Franse operaties op een enkele locatie.

De afschrijvingen op vaste activa bedragen 4,6 miljoen €, een toename met 1 miljoen € ten opzichte van 2009. Dit toont aan dat de People ID contracten aan kracht winnen en de hierbij horende afschrijvingen van de productie-infrastructuur. De waardeverminderingen op voorraden (0,7 miljoen €) zijn gelijkaardig aan die van het vorige jaar. Ze betreffen voornamelijk de waardevermindering op materialen die bewaard worden met het oog op de uitvoering van onderhoudscontracten. 

De EBIT bedraagt in 2010 11,4 miljoen €, een groei van 53,8% ten opzichte van 2009.

Het netto financieel resultaat bedraagt -0,58 miljoen €. De interestkost stijgt ten gevolge van de overname van Netwave (Griekenland), die een financiële schuld had van 2 miljoen €. Vanaf 2011 zal het Griekse filiaal profiteren van de kredietvoorwaarden van de groep, hetgeen de kost van haar schuld zal beperken.

De belastingvoet bedraagt 24,4% voor een totaal bedrag van 2,64 miljoen €. Het nettoresultaat bedraagt 8,2 miljoen €, een sterke stijging ten opzichte van 2009 (+3,1 miljoen € of +59,9%).

Het nettoresultaat per aandeel bedraagt 1,57 €, een stijging van meer dan 63,2% ten opzichte van 2009. 

II. BALANS, INVESTERINGEN EN KASSTROOMOVERZICHT

De zeer sterke groei in de tweede jaarhelft van 2010 heeft een belangrijke invloed op de balans. Het balanstotaal verhoogt tot 158,3 miljoen €, tegenover 130,4 miljoen € een jaar eerder. De behoefte aan nettobedrijfskapitaal is gestegen van 12,0 miljoen € tot 16,4 miljoen €. De verhoging van de activiteit gedurende het laatste trimester heeft geleid tot een verhoging van de klantenvorderingen en de leveranciersschulden, zonder een verslechtering van de gemiddelde duurtijd van deze posten. De voorraad steeg met 4,0 miljoen €, waarvan het grootste gedeelte toe te schrijven is aan de langetermijncontracten in de People ID divisie (België en Israël).

De solvabiliteitsratio blijft, met een eigen vermogen van 77,9 miljoen € op een balanstotaal van 158,3 miljoen €, zeer hoog op 49,2%.  Deze sterke balansstructuur laat Zetes toe om mee te dingen naar zeer grote contracten en indien succesvol, deze contracten uit te voeren. In tijden van recessie zullen multinationale klanten bijzondere aandacht besteden aan de keuze van een betrouwbare en solide leverancier, dit vanuit technisch oogpunt maar evenzeer vanuit financieel oogpunt.

Het afsluiten en uitvoeren van een omvangrijk contract zoals dat met de Democratische Republiek Congo vereist een financiële geloofwaardigheid en de beschikbaarheid van substantiële middelen. Zoals verwacht na een periode van sterke groei, is de netto kaspositie verminderd tot 10,1 miljoen €, een daling met 3,0 miljoen € ten opzichte van 2009. Dit is eveneens het gevolg van de overnames (met inbegrip van de schulden van Netwave) en belangrijke investeringen die werden gerealiseerd in 2010.

De activiteit genereerde een kasstroom van 11,1 miljoen €, waarvan 14,7 miljoen € afkomstig is uit de resultatenrekening verminderd met de bijkomende behoefte aan bedrijfskapitaal ten bedrage van 3,6 miljoen €. Het verschil tussen de EBITDA en de operationele kasstroom wordt voornamelijk verklaard door de betaalde winstbelastingen (3,5 miljoen €). De stijging van het netto bedrijfskapitaal is toe te schrijven aan de sterke omzetgroei in de tweede jaarhelft van 2010.

De investeringen van de Goods ID divisie bedragen 4,6 miljoen €, een stijging ten opzichte van de vorige boekjaren. Wegens de moeilijkheden om op de huurmarkt een geschikt gebouw te vinden voor de Belgische Print & Apply activiteiten, heeft de onderneming beslist een gebouw te verwerven (2 miljoen €). Tevens werden er investeringen gedaan ten belope van 0,7 miljoen € in de vernieuwing van de systemen voor het beheer van de bedrijfsprocessen (ERP systeem) in enkele filialen. Tot slot werden er voor een bedrag van 2,1 miljoen € ontwikkelingskosten geactiveerd.

De investeringen van de People ID divisie bedragen 2,1 miljoen € en hebben voornamelijk betrekking op de verbetering van de productie en personalisatie installaties in België (1,5 miljoen €).

Deze investeringen werden gerealiseerd met eigen middelen, evenals alle overnames die in 2010 werden doorgevoerd (Netwave Griekenland en Phi Data Nederland). Gezien de kost van externe financiering blijft Zetes de voorkeur geven aan gebruik van eigen middelen. Zetes is ook overgegaan tot de vervroegde terugbetaling van een lening met een resterende looptijd van 3 jaar.

De onderneming zal financiële middelen beschikbaar houden, voornamelijk in het licht van eventuele overnameopportuniteiten die zich kunnen aandienen. Zetes heeft in november 2010 op zeer korte tijd de activiteiten en de activa van de failliete vennootschap Phi Data Nederland overgenomen.

De Zetes Groep blijft in staat om aanzienlijke kasstromen te genereren, waarvan een belangrijk deel wordt aangewend voor de ontwikkeling en de groei van de onderneming en een ander deel voor de dividendpolitiek en de inkoop van eigen aandelen. 

III. Overnames

In januari 2010 heeft de onderneming een aandeel van 51% genomen in de onderneming Netwave (Athene, Griekenland). De zeer moeilijke context van de Griekse economie leidde tot een negatieve bijdrage van deze onderneming op de resultaten van haar divisie. 2010 werd gebruikt om het personeel op te leiden en een nieuw managementteam aan te stellen. De positieve bijdrage op de resultaten van de Groep wordt verwacht in 2011 met de implementatie van de eerste grote projecten voor multinationale klanten.

In november heeft Zetes de activa verworven van een van haar concurrenten in Nederland, die failliet ging. Deze opportunistische overname versterkt de aanwezigheid van Zetes op de printing en consumables markt in Nederland. 

Begin 2011 nam Zetes in Duitsland het bedrijf anvos over. Deze kleine onderneming is erg gespecialiseerd in de Print&Apply sector en versterkt de bestaande structuur in regio Centraal.

Verschillende dossiers die momenteel worden onderzocht zouden in de komende maanden kunnen worden afgerond. Zetes zoekt ondernemingen die hun plaats vinden binnen de strategie en de organisatie van de groep en dit aan een prijs die toelaat om toegevoegde waarde te creëren na de aankoop. Het gaat met name om acquisities die zich richten op competenties en technologie of op ondernemingen die de geografische structuur vervolledigen.  

IV. Vooruitzichten

Gebaseerd op het tweede semester 2010 lijkt het erop dat ondernemingen terug beginnen te investeren. Terwijl de retailsector, die continu op zoek is naar productiviteitswinst, steeds aanwezig is gebleven, hebben andere sectoren met betrekking op de productie of het transport hun investeringen in 2009 en begin 2010 sterk teruggeschroefd. Stilaan verschijnen er opnieuw projecten van grotere omvang, hoofdzakelijk in mobility.  

Tenzij de markt zou verslechteren, verwacht Zetes dat alle sectoren deze weg zullen inslaan in 2011. Het zoeken naar concurrentieel voordeel en de nood aan kwaliteit blijft voor klanten de drijfveer om te investeren. In het kader van de deregulering van de sector zijn met name postal service bedrijven op zoek naar productiviteitswinsten en een betere dienstverlening aan hun klanten. Zetes heeft in dit domein een belangrijke competentie opgebouwd in Nederland, Portugal, en recent nog in Ierland.

Daarenboven worden de meest gereguleerde sectoren (farmacie en verse producten) geconfronteerd met behoeftes op het gebied van traceerbaarheid van individuele verpakkingen. Zetes beschikt over een waaier aan oplossingen op basis van ImageID, RFID en Print&Apply die een gepast antwoord bieden op deze behoeftes. In al deze oplossingen combineert Zetes haar software met aangekochte of, indien nodig, intern ontwikkelde hardware. Zetes verwacht bijgevolg dat deze sectoren nog enkele jaren vragende partij zullen blijven voor oplossingen met grote toegevoegde waarde.

In People ID bezorgen de contracten op lange termijn Zetes een erg goede visibiliteit. 2011 werd gekenmerkt door een vernieuwing van de Belgische identiteitskaarten die werden uitgegeven in 2006, een verdeling van de Portugese kaart, en het winnen aan belang van het contract van de elektronische identiteitskaart in Israel. De woelige situatie in Côte d’Ivoire heeft de verdeling van de nieuwe paspoorten vertraagd. De infrastructuur blijft niettemin in voege met een beperkte productie. 

In het kader van de kortetermijncontracten levert Zetes momenteel aan de Congolese staat en de UNDP  (United Nations Development Programme) diensten op het vlak van opleiding en technische assistentie in het kader van de voorbereiding van de kiezerslijsten. Dit contract genereert minder omzet dan in 2010 (waar het hoofdzakelijk ging om de levering van equipment) maar met een hogere marge.

De inspanningen op het vlak van business development blijven intens omdat de verkoops- en beslissingscycli lang en vaak moeilijk voorspelbaar zijn. Zetes blijft verschillende projecten winnen, zowel in Afrika als in Europa. Door te blijven investeren in business development kan de People ID divisie haar strategie, die gericht is op het verhogen van het aantal langetermijncontracten, voortzetten en jaarlijks verschillende andere Build & Tansfer contracten afsluiten. Deze strategie is sinds verschillende jaren in voege en heeft haar relevantie bewezen: ze heeft namelijk de divisie in staat gesteld om snel te groeien en een winstgevendheid te bereiken die op hetzelfde niveau zit als Goods ID.

Tot slot, hoewel 2010 een uitzonderlijk jaar was op het vlak van omzet en resultaten, zet Zetes zich in om deze te hernieuwen in 2011.

V. Risico’s en onzekerheden

Investeren in het aandeel van Zetes brengt risico’s met zich mee. Deze staan beschreven in het jaarverslag 2009 en blijven actueel. 

VI. Dividend

De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorstellen om per aandeel een gewoon bruto dividend uit te keren van 0,47 € (+30,6%) en een buitengewoon bruto dividend van 0,53 €, of een totaal bruto bedrag van 1,00 € per aandeel. 

VII. Opstellen van de jaarrekening

De financiële gegevens die hierna worden verstrekt zijn een samenvatting van het jaarverslag dat beschikbaar zal zijn op 22 april 2011. Ze zijn opgesteld in euro en conform de IFRS-normen zoals aangenomen door de Europese Unie. 

VIII. Werkzaamheden van de commissaris

De controle van de jaarrekening wordt momenteel uitgevoerd. De Commissaris heeft bevestigd dat het nazicht van de jaarrekening grondig werd uitgevoerd en dat er geen significante wijzigingen moeten worden aangebracht aan de boekhoudkundige informatie die in deze mededeling wordt verstrekt.

IX. Kalender

Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders: 25 mei 2011