Investering in Griekenland en trading update

  • Met de overname van NETWave breidt Zetes haar Europese netwerk uit dat lokale ondersteuning biedt aan klanten
  • NETWave geniet een uitstekende reputatie en beschikt over een team met uitmuntende projectbeheervaardigheden
  • Verdeling van de oplossingen van Zetes op de Griekse markt
  • Trading update 2009

Brussel, Athene – 1 februari 2010 - Zetes (Euronext Brussels: ZTS), de toonaangevende pan-Europese leverancier van oplossingen en diensten voor de automatische identificatie van personen en goederen, kondigt vandaag aan dat het een belang van 51% heeft genomen in de onderneming NETWave die al jarenlang actief is op de Griekse markt met auto-ID-oplossingen voor de supply chain.

Met deze overname vult Zetes de behoefte in van enkele grote klanten die een dekking van het Griekse grondgebied verlangen. De onderneming, herdoopt tot ZetesNetwave, heeft nu ongeveer twintig mensen in dienst met uitstekende vaardigheden op het gebied van project management; dit stelt de Zetes Groep in staat om haar klanten de gewenste lokale service te bieden.

Alain Wirtz, CEO van de Zetes Groep: “Met NETWave verwerft Zetes een bedrijf waarvan de activiteiten gelijklopen met die van Zetes en dat bovendien een uitstekende reputatie geniet in Griekenland. NETWave heeft bovendien een belangrijke klantenportefeuille in de grootdistributie waaronder met name de groep Carrefour.”

Nu Zetes in het kapitaal van de onderneming stapt, zal het Griekse bedrijf weer kunnen aanknopen met groei. Door de Zetes Groep te vervoegen, verrijkt NETWave zich bovendien met de oplossingen van Zetes waardoor het zijn aanbod aanzienlijk kan uitbreiden. NETWave zal tevens synergievoordelen boeken op het vlak van de grote internationale accounts en gebruik kunnen maken van de ervaring van de andere filialen van de Groep.

Alain Wirtz: “We zijn erg verheugd dat we NETWave mogen verwelkomen in de Groep. Met de integratie van NETWave zetten we onze geografische ontwikkeling verder en blijven we onze strategie trouw die gebaseerd is op nabijheid bij onze klanten.We bieden hen enerzijds een lokale dienstverlening die voldoet aan hun verwachtingen en anderzijds een coherentie in het beheer van internationale projecten."

NETWave boekt momenteel een omzet van ongeveer € 3 miljoen en is licht winstgevend. Het bedrijf heeft een diepgaande kennis van de Griekse markt en kan terugvallen op een uitstekend team van professionals. De huidige investering bedraagt ongeveer € 0,5 miljoen en de verwerving van de resterende aandelen van NETWave (49%) zal naar verwachting gebeuren gedurende een periode van 3 jaar, in functie van de geleverde prestaties tot 2013.

Wat de algemene gang van zaken betreft, verwacht Zetes een tweede helft van 2009 die licht gedaald is ten opzichte van de eerste helft (REBITDA). Zetes benadrukt de goede prestaties in het tweede halfjaar van de Goods ID divisie in een markt die tekenen van heropleving vertoont. Zetes heeft gedurende het afgelopen boekjaar haar marktaandeel vergroot in de verschillende Europese landen waar de Groep aanwezig is. Deze goede prestaties compenseren echter niet volledig de tijdelijke vertraging in langetermijn contracten en het uitstel van de uitvoering van bepaalde projecten in de People ID divisie. Dankzij de complementariteit van haar twee kernactiviteiten heeft Zetes over het hele jaar 2009 een zeer goede weerstand geboden in uitzonderlijk moeilijke omstandigheden. Voor 2009 verwacht Zetes een recurrente EBITDA van minstens € 13 miljoen, een daling van minder dan 10% ten opzichte van de verwachtingen. De onderneming blijft een aanzienlijke cashflow genereren en versterkt aanzienlijk de netto kas positie tot € 12,5 miljoen tegenover € 7,4 miljoen eind 2008. Zetes zal haar resultaten 2009 publiceren op 18 maart 2010.

-EINDE-