Gereglementeerde informatie - 6 november 2009

Tussentijdse verklaring – Business update op 6 november 2009

Zetes presteert in lijn met de eigen verwachtingen

De onderneming blijft een zeer goede weerstand vertonen en goede resultaten neerzetten in de huidige moeilijke omstandigheden dankzij de mix van haar activiteiten

In Goods ID profiteert de Groep van de strategie om diensten met een hoge toegevoegde waarde aan te bieden. De omzet uit software en dienstverlening is in lijn met de doelstellingen. Net zoals in het eerste halfjaar blijft de verkoop van hardware laag, wat wijst op een gebrek aan vertrouwen in de economie. Anderzijds is de “recurring business” (voornamelijk onderhoud) stabiel en draagt deze aanzienlijk bij tot de stabiliteit van de onderneming. Vanuit sectorieel perspectief blijft de retail, de belangrijkste sector voor Zetes, bereid om te investeren.

De daling van de omzet ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar is minder uitgesproken dan die waargenomen in de eerste jaarhelft. De bruto marge in verhouding tot de omzet blijft hoog, wat de daling van de omzet in belangrijke mate compenseert.

De internationale activiteiten van de People ID divisie breiden verder uit in het tweede halfjaar, met de realisatie van verschillende projecten in Afrika. Deze projecten komen bovenop de omzet uit contracten van het type “build and operate” voor de productie van reis- en identiteitsdocumenten in België, Portugal en Côte d’Ivoire. Zetes zet eveneens zijn investeringen verder in een productie-eenheid voor elektronische identiteitskaarten in Israël, waarvan de eerste opbrengsten worden verwacht in 2010.

Vooruitzichten

Zetes blijft uitgaan van een globale prestatie (EBITDA) gedurende het tweede halfjaar, gelijkaardig aan deze van het eerste halfjaar. De onderneming kan nog geen duurzaam herstel waarnemen van het economische klimaat in haar sector maar is ervan overtuigd dat ze, dankzij haar sectoriële en geografische diversificatie, in staat zal zijn om haar rendabiliteitsdoelstellingen te behalen, meer bepaald een recurrente EBITDA in verhouding tot de omzet van meer dan 8%.

Zoals in het verleden blijft de Groep, dankzij een zorgvuldig balansbeheer, cash flow genereren uit haar operationele activiteiten die de kaspositie verbeteren. Dit stelt Zetes in staat om de groeikansen te grijpen die worden geboden door de moeilijke marktomstandigheden. In aanvulling op de bedragen die zijn gereserveerd voor groei (overnames / organische groei) wordt een zeer beperkt bedrag aangewend om eigen aandelen in te kopen.

Voor de Raad van Bestuur,

Pierre Lambert       Alain Wirtz
CFO CEA

-EINDE-