Tussentijdse verklaring – Business rapport op 6 mei 2009

Brussel, 6 mei 2009 – Op het einde van het eerste trimester van 2009 stelt de Zetes Groep een verschillende evolutie vast in haar twee activiteitendomeinen.

In Goods ID zet de vertraging van investeringsprojecten, die reeds werd vastgesteld in het tweede semester van 2008, zich verder. Dit heeft een impact op de omzet en de brutomarge van de divisie. De recurring business (hoofdzakelijk verbonden aan het onderhoud van bestaande installaties) blijft niettemin stabiel, wat, samen met de strategie van Toegevoegde Waarde, toelaat om opnieuw de ratio van de brutomarge op verkoop te doen toenemen.

De People ID afdeling gaat erop vooruit, zowel wat betreft de omzet als de brutomarge. Naast de langetermijncontracten (build & operate), die aan de basis liggen van de regelmatige inkomsten van de divisie, noteren we ook verschillende ‘build & transfer’ contracten in Afrika. De volgende projecten worden momenteel uitgevoerd: levering van registratiekits voor de verkiezingen in Togo, update van de kiezerslijsten in de Democratisch Republiek Congo, …

De verbetering van de operationele prestaties van People ID, die weinig gevoelig zijn aan de conjunctuur, laat deels toe om de vertraging van de Goods ID afdeling te compenseren. In het eerste trimester van 2009 verlaagt de totale waarde van de bruto marge, die de belangrijkste indicator is, met 9% ten opzichte van het eerste trimester van 2008. Dezelfde trends worden vastgesteld in het tweede trimester.

De netto cashpositie blijft erg goed, met een verbetering ter waarde van 1 miljoen euro tijdens het eerste trimester van 2009.

Ten slotte nam de Zetes Groep in januari de Print & Apply activiteiten van Bopack Systems over. Naast een sterke aanwezigheid op de markten in centraal Europa betekent deze overname ook de overdracht van belangrijke technische kennis. De doorstart van de activiteit en de integratie in de Groep richten zich vooral op het zoeken naar synergie met de activiteiten van Powersys/MD in Spanje en een uitbreiding van de oplossingen die worden aangeboden aan de klanten van Zetes en Bopack Systems.

- EINDE -