Tussentijdse informatie - business update

Brussel 17 november 2016 – Dit derde kwartaal tekent de divisie Goods ID goede prestaties op, met een EBITDA die hoger ligt dan in het derde kwartaal van 2015. De verkoop aan de postdiensten, de transportsector en de serialisatie blijft op peil en Zetes verwacht dat deze omzet hoog zal blijven tijdens het vierde kwartaal en in 2017. Het aandeel van de recurrente omzet en de verkoop van de Zetes-oplossingen blijven toenemen, wat het management nog meer vertrouwen geeft in de vooruitzichten van de divisie.

In de divisie People ID, waar de EBITDA tijdens het eerste semester een recordhoogte bereikte, blijft de productie van beveiligde documenten op een hoog niveau. Alle concessieovereenkomsten op lange termijn dragen bij tot dit goede kwartaalresultaat. De inspanningen op het vlak van business development werden ondersteund in de EMEA-zone, al leverden ze het afgelopen kwartaal geen grote contracten op. Voor 2016 verwacht het management voor deze divisie iets minder goede resultaten dan in 2015.

Samengevat denkt de Groep in 2016 operationele resultaten neer te zetten die aansluiten bij die van 2015.

Bovendien is de Raad van Bestuur, in toepassing van artikel 35 van de statuten, van plan om in december 2016 een interimdividend van € 0,80 uit te keren. Deze beslissing zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de volgende Gewone Algemene Vergadering van 31 mei 2017, die dit voorschot zal verrekenen met het uiteindelijke dividend over het boekjaar.

Financiële agenda

  • Publicatie van de jaarresultaten: 16 maart 2017
  • Publicatie van het jaarverslag 2015: 28 april 2017
  • Algemene vergadering: 31 mei 2017

Voor meer informatie

Financial Communications Manager
Sarah Dheedene
T +32 2 728 37 48
E sarah.dheedene@zetes.com

Over Zetes

Zetes is een internationale groep die sterk gespecialiseerd is in identificatie- en mobiliteitsoplossingen. Verbinden is daarbij een centraal concept: fysieke bewegingen verbinden met digitale flows, klanten met hun kritieke data, maar ook consumenten met bedrijven, burgers met overheden. Door het gebruik van de meest innovatieve technologieën helpt Zetes zijn klanten om de snelheid en kwaliteit van hun processen en de accuraatheid van hun gegevens te verbeteren en zo aan de top van hun sector te blijven. Dat maakt van Zetes een pionier en leider in deze markt.

De Zetes Groep heeft zijn hoofdkantoor in Brussel en stelt meer dan 1.100 mensen tewerk in 21 EMEA-landen. Zetes streeft ernaar duurzame groei en winst te realiseren. In 2015 bedroeg de omzet € 258,2 miljoen. Meer informatie: www.zetes.com