Gereglementeerde informatie: Tussentijdse informatie - business update

Brussel – 13 november 2014 –De groei die zich het eerste semester aftekende, zet zich verder in het derde kwartaal 2014. De sector van de postdiensten en het pakkettransport is een belangrijke motor voor de commerciële activiteit van de Goods ID divisie. Zo heeft de Zwitserse Post de vernieuwing van zijn mobiele infrastructuur en de lokalisatie en het onderhoud van zijn apparatuur aan Zetes toevertrouwd.

Zetes zet de uitvoering van haar specialisatiestrategie via de 6 oplossingen verder, en stelt steeds vaker voor om deze oplossingen op het MCL Mobility Platform te installeren. Dit drukt de investeringskosten en maakt de infrastructuur van de klanten optimaal beschikbaar. In dit model worden de oplossingen in SaaS (Software as a Service) aangeboden, waardoor de inkomsten gespreid worden over de levensduur van de voorgestelde infrastructuur.

In People ID dragen de verschillende ‘Build and Operate’-contracten bij tot de inkomsten van de divisie. In 2014 gingen de paspoortprojecten in België en Gambia van start, naast de andere lopende projecten. Dankzij de goede productmix tussen ‘Build and Operate’-contracten en kortetermijncontracten zal de divisie de goede resultaten van het eerste semester kunnen doortrekken naar de tweede helft van het jaar. De teams van Zetes zijn onder meer actief in Togo om de kiezerslijsten voor te bereiden en blijven actief prospectie voeren in de volledige EMEA-zone.

In 2014 wordt dus opnieuw een groei opgetekend in beide divisies: in Goods ID levert de standaardisering van de oplossingen de eerste resultaten op, en in People ID worden langetermijncontracten gecombineerd met contracten over kortere termijn. Aangezien de meeste nieuwe ‘Build and Operate’-contracten van People ID in uitvoering zijn, keert het investeringsniveau tijdens het tweede semester terug naar een normaal ritme. In september en oktober heeft Zetes 56.233 extra eigen aandelen ingekocht, wat het totaal op 31 oktober 2014 op 257.709 (of 4,78%) brengt.

Voor het hele jaar bevestigt Zetes haar doelstellingen met omzetcijfers en resultaten die naar verwachting gevoelig beter zullen zijn dan in 2013.

Financiële agenda

  • Publicatie van de jaarresultaten: 19 maart 2015
  • Publicatie van het jaarverslag 2014: 27 april 2015
  • Algemene vergadering: 27 mei 2015
  • Halfjaarresultaten 1S 2015: 4 september 2015

- END -