Jun 2017

Publication concerning a transparency notification (Article 14, paragraph 1 of the Belgian Law of 2 May 2007 on the disclosure of significant shareholdings in listed companies)

PRESS RELEASE   Zetes Industries – Euronext Brussels   Publication concerning a transparency notification (Article 14, paragraph 1 of the Belgian Law of 2 May 2007 on the...

Publication relative à une notification de transparence (article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes)

COMMUNIQUE DE PRESSE   Zetes Industries – Euronext Bruxelles   Publication relative à une notification de transparence (article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007...

Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

PERSBERICHT   Zetes Industries – Euronext Bruxelles   Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de...

Apr 2017

Panasonic acquired 57.01% of the outstanding shares in Zetes and will launch a mandatory takeover bid for the remaining 42.99%

Brussels, Osaka, 27 April 2017 - Following the approval by the relevant competition authorities of the acquisition by Panasonic Corporation ("Panasonic") of a controlling stake in Zetes Industries SA...

Panasonic heeft 57,01% van de uitstaande aandelen in Zetes verworven en zal overgaan tot een verplicht overnamebod voor de resterende 42,99%

Brussel (België), Osaka (Japan), 27 april 2017 - Na de goedkeuring door de betreffende mededingingsautoriteiten van de verwerving door Panasonic Corporation ('Panasonic') van een meerderheidsbelang...

Panasonic acquiert 57,01% des parts en circulation de Zetes et s'apprête à lancer une offre d'achat obligatoire sur les 42,99% restants

Bruxelles (Belgique) et Osaka (Japon), le 27 avril 2017 — Suite à l'approbation par l'autorité de la concurrence compétente de l'acquisition par Panasonic Corporation (« Panasonic ») d...

Dec 2015

Zetes celebrates the 10th anniversary of its stock market flotation

FR | NL Brussels (Belgium), 15 December 2015 - Euronext Brussels has invited Alain Wirtz and Pierre Lambert, CEO and CFO (respectively) of Zetes, to sound the opening bell on Tuesday 15 December...

Zetes fête son 10ème anniversaire de cotation en Bourse

EN | NL Bruxelles (Belgique), 15 décembre 2015 - Euronext Bruxelles a invité Alain Wirtz et Pierre Lambert, respectivement CEO et CFO de Zetes, à sonner la cloche d’ouverture de séance ce mardi 15...

Zetes viert 10 jaar beursnotering

EN | FR Brussel (België), 15 december 2015 - Euronext Brussels heeft Alain Wirtz en Pierre Lambert, respectievelijk CEO en CFO van Zetes, uitgenodigd om ter gelegenheid van 10 jaar beursnotering...